Ceny služeb

 

1.

Právní úpravou, která stanoví odměnu advokáta za poskytnuté právní služby je vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v podstatě ji lze stanovit dvěma způsoby, a to:

 

1.    Jako smluvní odměnu mezi advokátem a klientem.

2.    Mimosmluvní odměnu přesně stanovenoutarifní hodnoty věci.

 

Naše kancelář využívá obou forem odměny, vždy je způsob vyúčtování předemklientem dohodnut.

 

2.

Právní porady a právní rozbory jsou zpoplatňovány hodinovou sazbou, jejíž výše se odvíjí od druhu věci a složitosti právní problematiky. Běžná hodinová sazba činí 800 – 1500 případnou možností slevy nebo také navýšení za obzvlášť složitý nebo nestandardní případ.

 

3.  

Paušální sazba je cenou za pravidelné poskytování právních služeb v delším období a je dohodnuta ve výši podle rozsahu právních služeb.

 

!! Veškeré ceny lze individuálně dohodnout !!